g-w-f-hegel-tinin-gorungubilimi

Tinin Görüngübilimi – 1807 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) aslında romansı bir felsefi metin’dir. Kahramanın yolculuğu, Tinin zorunlu yanılgılarından oluşur. Gaye, Tinin kendini fark etmesi ve bilmesidir. Şöyle ki; Tin gözlerini açtığında kendini Varlıktan ayrı zannetmektedir, aklında Varlıkla bir olmak vardır, sınırları içinde olduğu Kavramın hapsi içindedir, bir gün karşısına Kavram Varlıkmış gibi çıkar; onun peşinden gider, fakat içinde taşıdığı Varlık onun bu gidişine tahammül edemez, gitmemesi için önüne engeller çıkarır, Tin, hayaline kapıldığı Bütünlüğün aşkıyla engelleri birbir aşar fakat Bütünlüğe ulaştığında hayal kırıklığı yaşar, çünkü Tinin savaşı onu kavramıyla da olumsuz bir ilişkiye sürüklemiştir; geri de dönemeyen Tin, kurtuluşu ölümü seçmekte bulur…