pnografi-nedir

Pasajlar ve taslaklar halinde kalan bitmemiş bir kitabın Pnögrafisi
Kaan Demirdöven

Pnögrafi nedir?

Her hangi bir eseri ortaya çıkaran bir (yazarın) bilincin, o eseri ortaya çıkarırken etkilendiği esin ruhunun yeşerdiği tinsel diyarlara dair edebiyat içindeki araştırmalarının vücuda geldiği kendine özgü çalışma prensiplerinin ayrıntılı tasvirine pnögrafi (yazınöyküsü) denir. Kendi başına bir biyografi (yaşamöyküsü) değildir. Daha çok ve dar anlamda metnin biyografisi gibi düşünülebilir. Ancak bitmiş bir eserin pnögrafisinden söz edilemez. Ama eğer söz edilecekse (ki kurmaca olarak bu iddia edilebilir,) çalışmanın aslında hala bitmemiş ve başka birçok esere dönüşme potansiyeline sahip olduğunu anlatmış oluruz.

Pnögrafi, yazar-eser ilişkisinde şablonik-zamansal bir göstergedir. Pnögrafi bir nevi yazarın şahsi zamanından çıkıp eon’a yayılması olup otobiyografi veya biografi ile üretim sürecinin tarihsel özkritiği de denebilir. Bu anlamda nasıl ki biyografi yaşamöyküsü ise, pnögrafi de yazınöyküsüdür.

Deleuze’nin Işık Traşçısı gibi Pnögrafi ile uğraşana da Tin Traşçısı adını veriyorum, çünkü o da yazın yoluyla ruhun belirli bir esintisine yazı yoluyla şekil vermektedir. Bu anlamda aslında Don Kişot’un imgelem dünyasında Yeldeğirmenlerini ejderhalara dönüştürmesi, Cervantes’e ait metinler, pnögrafi bağlamında incelendiğinde örneğin Don Kişot’un edebi anlamda, bir ilk Tin Traşçısı ürünü olduğunu buluruz.

[ Abdullah Cevdet, <1930]
yağlıboya pnömatik cihazlar vasıtasiyle de
~ Fr pneumatique hava basıncı ile çalışan ~ EYun pneûma πνεῦμα nefes, soluk, yel < EYun pnéō πνέω 1. (yel) esmek, 2. nefes almak, solumak +ma(t)<< HAvr *pneu- a.a.