Gerçeklik,Yanılsama Olduğu Unutulan Yanılsamadır - Derrida

Destek Dükkan

Metafiziğin Yeldeğirmenleriyle Savaşan Şövalye

Yapıbozumunun kurucusu Derrida üzerine kaleme aldığım bu monografi, Destek Yayınlarından çıktı. Bu çalışmada araştırma yapanlara ilham olması açısından Yapıbozumu ve Tasavvuf irfan geleneği arasında epistemik bağlar kurmaya çalıştım.

Kitabı bu link üzerinden satın alabilirsiniz:
https://destekdukkan.com/magaza/urun/gerceklik-yanilsama-oldugu-unutulan-yanilsamadir-derrida


“Gerçeğe susamışlık, insanlığın en soylu tutkusudur.”

20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Derrida, geliştirdiği yöntem ve kavramlarla edebiyat eleştirisinden sosyolojiye, kimlik sorunundan felsefeye bütün düşünsel alanlarda sarsıcı sonuçlara yol açtı.

Erken yaşlarda Rousseau, Nietzsche, Camus gibi yazarları okuyan Derrida, Bergson ve Sartre etkisiyle felsefe çalışmalarına yöneldi. Dil, us, metafizik ve edebiyatla ilgilendi. Dilin ve metafiziğin içine sinen taşlaşmış ve yanıltıcı yapıları gördü, onların üzerine gitti. Yapısöküm, metinsellik, mevcudiyet metafiziği ve karar verilemezlik gibi kavramları felsefe tarihine kazandırdı.

Derrida, yapısökümcülük olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusu olarak tarihe geçti.

(Tanıtım Bülteninden)